Kompleksowy środek dezynfekujący «BAKTOSTOP»

148 uah

Spray 500ml
Spray 150ml

Środek ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Służy do mycia ręcznego, dezynfekcji i higieny środków transportu/pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta. Zachowuje swoją aktywność w intensywnym świetle, przy użyciu twardej wody. Bezpieczny do dezynfekcji odpadów organicznych (pozostałości karmy, odchody itp.)

Środek można stosować w obecności zwierząt. Nie wymaga spłukiwania.

Charakterystyka

Środek ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Służy do mycia ręcznego, dezynfekcji i higieny środków transportu/pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta. zachowuje swoją aktywność w intensywnym świetle, przy użyciu twardej wody. bezpieczny do dezynfekcji odpadów organicznych (pozostałości karmy, odchody itp.)

Przechowywać w suchym, ciemnym, wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od 0°c do + 30°c.

Okres ważności:

3 lata.

5/5 (1 Review)

Składniki

Składniki

  • diendometylentetraazacyklodekan hydrofosforan sodu 6 g
  • substancje pomocnicze
5/5 (1 Review)

Sposób stosowania

  • Baktostop służy do dezynfekcji w miejscach trzymania zwierząt domowych, w tym żłobków, domów, mieszkań, przychodni weterynaryjnych i ich wyposażenia (z wyjątkiem instrumentów chirurgicznych).
  • Środek stosuje się w obróbce łap zwierząt, klatek, toalet, zabawek, sprzętu do karmienia i pielęgnacji zwierząt. przedmioty styczne do błon śluzowych zwierząt należy przepłukać wodą, po upływie 20 minut po stosowaniu środku.
  • Dezynfekcja powierzchni odbywa się poprzez wstępne oczyszczenie jej od zbędnych substancji pochodzenia organicznego i nieorganicznego, metodą równomiernego rozpylania substancji do jej pełnego zwilżenia.
  • W celu skutecznego działania bactostop należy stosować raz w tygodniu bezpośrednio w obecności zwierząt.

Środek można stosować w obecności zwierząt.

Nie wymaga spłukiwania.

5/5 (1 Review)

Ostrzeżenia

  • Nie stosować z detergentami i roztworami kwasowymi.
  • W przypadku kontaktu środku z błoną śluzową oka, ust lub skóry umyć dotknięty obszar 2% sodą oczyszczoną i dużą ilością wody.
  • Nie wolno palić, pić, jeść podczas pracy ze środkiem.
5/5 (1 Review)