Kompleksowy detergent i środek dezynfekujący «Baktostop Multi» (koncentrat)

70 uah

Butelka 100ml

Stężony roztwór – wymaga rozcieńczenia

Środek ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. stosowany do ręcznego i maszynowego mycia, dezynfekcji i sanitarnej obróbki transportu/pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta. zachowuje swoją aktywność w intensywnym świetle, przy użyciu twardej wody. bezpieczny do dezynfekcji odpadów organicznych (pozostałości karmy, odchody itp.)

Stężony roztwór – wymaga rozcieńczenia

Środek ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. stosowany do ręcznego i maszynowego mycia, dezynfekcji i sanitarnej obróbki transportu/pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta. zachowuje swoją aktywność w intensywnym świetle, przy użyciu twardej wody. bezpieczny do dezynfekcji odpadów organicznych (pozostałości karmy, odchody itp.)

Przechowywać w suchym, ciemnym, wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od 0°c do + 30°c.

Okres ważności:

3 lata.

składniki:

  • chlorek alkilodimetylobenzyloamoniowy (chlorek benzalkoniowy)
  • aldehyd glutarowy
  • chlorek didecylodimetyloamoniowy
  • alkohol izopropylowy
  • chlorowodorek guanidyny poliheksametylenowy
  • woda

Maszynowa lub ręczna dezynfekcja/mycie:

Koncentracja r/r – 0,25-1%. maksymalny efekt osiąga się za pomocą aparatu wysokociśnieniowego.

mycie pianą:

Koncentracja r/r – 0,5-1 %; zużycie -1 l r/r na 4-6 m2 powierzchni; pożądana temperatura r/r- 10°-20°с; ekspozycja – 20-30 minut. Zgodność z tymi parametrami znacznie zmniejsza zużycie środku oraz zapewnia wizualną kontrolę jakości i kompletność jego zastosowania. Zastosuj aparat wysokociśnieniowy, używając dyszy pianowej.

Aerozolowa dezynfekcja

Przeprowadza się metodą wysoko rozproszonego aerozolowego rozpylania (zamgławianie). aby uzyskać efekt bakteriobójczy, użyj 20% roboczego roztworu środku w ilości: 5 ml na 1 m3 pomieszczenia; 5% roztwór roboczy środku w ilości 20 ml na 1 m3.

Dezynfekcja pojazdów, stosowanych do transportu zwierząt, surowców i wyrobów gotowych

Odbywa się za pomocą 0,25% roztworu środka dezynfekującego w ilości 0,35 l/m2 i ekspozycji przez 20 minut.

Obróbka ściółki

Użyj 5% roboczego roztworu środka w ilości 12 litrów roztworu roboczego na tonę trocin/słomy. środek nanosi się za pomocą sprayu podczas tworzenia ściółki.

Sanacja pomieszczeń w obecności zwierząt

obróbkę przeprowadza się za pomocą 0,5% roztworu. Wskaźnik zużycia wynosi 2-5 litrów roztworu roboczego na 1 m2

  • nie stosować z detergentami i roztworami kwasowymi.
  • w przypadku kontaktu z błoną śluzową oka, ust lub skóry umyć dotknięty obszar 2% sodą oczyszczoną i dużą ilością wody.
  • podczas pracy ze środkiem nie wolno palić, pić, jeść.