Kompleksowy detergent i środek dezynfekujący «Baktostop»

120 uah

Spray 500ml

Środek ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. służy do mycia ręcznego, dezynfekcji i higieny środków transportu/pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta. zachowuje swoją aktywność w intensywnym świetle, przy użyciu twardej wody. bezpieczny do dezynfekcji odpadów organicznych (pozostałości karmy, odchody itp.)

Środek można stosować w obecności zwierząt. nie wymaga spłukiwania.

Środek ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Służy do mycia ręcznego, dezynfekcji i higieny środków transportu/pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta. zachowuje swoją aktywność w intensywnym świetle, przy użyciu twardej wody. bezpieczny do dezynfekcji odpadów organicznych (pozostałości karmy, odchody itp.)

Przechowywać w suchym, ciemnym, wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od 0°c do + 30°c.

Okres ważności:

3 lata.

Składniki

  • diendometylentetraazacyklodekan hydrofosforan sodu 6 g
  • substancje pomocnicze
  • Baktostop służy do dezynfekcji w miejscach trzymania zwierząt domowych, w tym żłobków, domów, mieszkań, przychodni weterynaryjnych i ich wyposażenia (z wyjątkiem instrumentów chirurgicznych).
  • Środek stosuje się w obróbce łap zwierząt, klatek, toalet, zabawek, sprzętu do karmienia i pielęgnacji zwierząt. przedmioty styczne do błon śluzowych zwierząt należy przepłukać wodą, po upływie 20 minut po stosowaniu środku.
  • Dezynfekcja powierzchni odbywa się poprzez wstępne oczyszczenie jej od zbędnych substancji pochodzenia organicznego i nieorganicznego, metodą równomiernego rozpylania substancji do jej pełnego zwilżenia.
  • W celu skutecznego działania bactostop należy stosować raz w tygodniu bezpośrednio w obecności zwierząt.

Środek można stosować w obecności zwierząt.

Nie wymaga spłukiwania.

  • Nie stosować z detergentami i roztworami kwasowymi.
  • W przypadku kontaktu środku z błoną śluzową oka, ust lub skóry umyć dotknięty obszar 2% sodą oczyszczoną i dużą ilością wody.
  • Nie wolno palić, pić, jeść podczas pracy ze środkiem.